شهرداری سردشت به سازمان بین‌المللی شهرداران صلح پیوست

رئیس هیئت‌مدیره موزه صلح تهران در دیدار با شهردار سردشت بابیان این خبر گفت: عضویت شهرداری سردشت در سازمان بین‌المللی شهرداران صلح پذیرفته شده است.

دکتر محمدرضا سروش با اشاره به اهداف سازمان بین‌المللی شهرداران صلح افزود: تلاش این سازمان در راستای صلح جهانی و ریشه کن کردن جنگ با استفاده از اقدامات فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی است. وی همچنین افزود: عضویت شهر هیروشیما به‌عنوان اولین شهر بمباران شده به‌وسیله بمب اتمی و سردشت به‌عنوان اولین شهر بمباران شده به‌وسیله بمب‌های شیمیایی در جهان از ویژگی‌های برجسته این سازمان است.

دکتر سروش در خصوص دبیرخانه این سازمان در ایران نیز اظهار داشت: کارکنان دبیرخانه سازمان بین‌المللی شهرداران صلح در ایران، جانبازان شیمیایی موزه صلح تهران هستند و داوطلبانه کلیه امورات این دبیرخانه را اداره می‌کنند.

رئیس هیئت‌مدیره موزه صلح تهران نامه شهردار هیروشیما خطاب به شهردار سردشت و همچنین گواهی عضویت شهرداری سردشت در سازمان بین‌المللی شهرداران صلح را به مهندس ابراهیم سلطانی شهردار سردشت تحویل داد.

شایان ذکر است شش هزار و دویست شهرداری در جهان عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح هستند که از این تعداد 350 عضو آن، شهرداران کشورمان هستند.

Sardasht-Mayors