گرامیداشت روز جهانی صلح در صفادشت

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری صفادشت، این شهرداری به مناسبت 31 شهریور (21 سپتامبر) روز جهانی صلح، بنرهایی را با پیام صلح در سطح شهر نصب کرد. هدف از این کار، معرفی این روز به شهروندان و آگاهی بخشی در زمینه صلح و ترویج این فرهنگ در زندگی روزمره شهروندان بود. 


صفادشت در استان تهران از زمستان 1394 عضو سازمان بین المللی شهرداران صلح است. 

 

safadasht 1

safadasht 2