فهرست مطالب

باز گشت دانشجویان عضو موزه صلح از سفر با کشتی صلح

Oceanic-PeaceBoat-Yok-Ken-Murayama1گروهی از دانشجویان عضو موزه صلح تهران که اخیرا در سفری ده روزه با کشتی صلح همراه شده بودند و در برنامه های گوناگون فرهنگی و آموزشی این کشتی شرکت کرده بودند به کشورمان بازگشتند. این اولین برنامه مشترک در چارچوب همکاریها موزه صلح تهران و کشتی صلح است که قرار است در آینده ادامه پیدا کند. کشتی صلح (Peace Boat) یک سازمان غیر دولتی ژاپنی است که فعالیت های خود را در سفرهای دوره ای با یک کشتی اقیانوس پیما و با هدف ترویج فرهنگ صلح و دوستی بین ملت ها در قالب برنامه های آموزشی و فرهنگی اجرا میکند. دانشجویان ایرانی در هشتادمین سفر دور دنیای این کشتی و در سی امین سال تاسیس این سازمان در برنامه های آن شرکت کردند. اطلاعات بیشتر در مورد کشتی صلح در وبسایت آن موجود است: www.peaceboat.org

برای خواندن متن خلاصۀ گزارش این سفر، اینجا را کلیک کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3