گزارش برنامه

 

سفر نامه اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و موزه صلح تهران  ( سفیران صلح )
سفر به خوزستان به قلم احسان صالحی

دیماه 1390

 

دانلود فایل

khozestan2