گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه حضرت قائم منطقه 12 از موزه صلح تهران

 

گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه حضرت قائم منطقه 12 از موزه صلح تهران

 

14 اسفند 1390


madrese-hazrate-ghaem

 

  IMG 5974 wm  IMG 6050 wm  IMG 6064 wm  

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3