موزه صلح تهران برگزار می‌کند: نمایشگاه «بگذار نفس بکشم»

موزه صلح تهران با هدف معرفی و بزرگداشت پنج زن دانشمند و هنرمند پیشگام در اوایل قرن بیستم، نمایشگاه «بگذار نفس بکشم» را برگزار می‌کند. این نمایشگاه تلاش‌های دکتر گرترود ووکر، دکتر نَیما سالبوم، فریدا پرلن، کته کولویتز و دکتر کلارا ایمروار، که با اعتراضات خود در این مسیر پیشگام بود، را برای افزایش آگاهی از خطرات سلاح‌های شیمیایی و همچنین مسئله سوء استفاده از علم در جنگ‌ها، به نمایش گذاشته است. همچنین مجموعه‌ای ارزشمند شامل کتاب‌ها، کتابچه‌ها و اسنادی کمیاب در معرض نمایش عموم گذاشته شده است.

افتتاحیه: 7 اسفند 1402- ساعت 11       مکان: موزه صلح تهران 

let me

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3