عروج جانباز شیمیایی احمد غلامیفرد

جانباز شیمیایی حاج احمد غلامیفرد که در دیماه سال شصت و پنج در شلمچه در اثر گاز خردل دچار ضایعات شدید ریوی و چشمی شده بود و بیش از سه دهه از عوارض مزمن مصدومیت شیمیایی از جمله تنگی نای و آسیب قرنیه رنج می برد، در روز یازدهم دیماه 1402 در اثر انسداد راههای تنفسی به دیدار معبود شتافت و به جمع یاران شهیدش پیوست.

جانباز شهید غلامیفرد که اهل و ساکن مشهد بود از فعالان انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی و موزه صلح بود و ضمن حضور در برنامه مختلف اجتماعی، در سال 1397 بعنوان نماینده قربانیان سلاحهای شیمیایی در کنفرانس سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه هلند سخنرانی کرد. وی همچنین یکی از 4 جانباز شیمیایی بود که در تیرماه 1402 در جریان محاکمه دو شرکت هلندی فروشنده موار شیمیایی به رژیم صدام در دادگاه شهر لاهه هلند حضور یافت و بعنوان قربانی گاز خردل ادای شهادت کرد.

این جانباز به دلیل تنگی شدید تراشه (نای) بارها تحت عمل جراحی از جمله استنت گذاری در راه هوایی و نیز چندین عمل پیوند قرنیه قرار گرفته بود اما همچنان پر امید و پر تلاش در برنامه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و آموزشی حضور داشت.... موزه صلح تهران این فقدان جانکاه را به خانواده محترم آن شهید و جامعه جانبازان شیمیایی تسلیت میگوید..... روحش شاد و یادش گرامی.....

gholamifard ahmad

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3