بیانیه مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شمیایی در گرامیداشت سی‌ویکمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت

opcw-Mهر سال در روز 7 تیر، گرد هم میاییم تا سوگوار مردان و زنانی باشیم که در اثر حمله شیمیایی به شهر ایرانی سردشت از بین رفتند یا از پیامدهای وحشتناک بعدی آن هم‌چنان در رنجند. نام سردشت، همانند ایپر و حلبچه، با قدرت به جامعه بین‌المللی یادآوری می‌کند که کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جهان تاب آورده نخواهد شد. نه در آن زمان، نه الان و نه هیچ‌گاه دیگر. 

 

بیانیه مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شمیایی در گرامیداشت
سی‌ویکمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت در ایران در سال 1366opcw-Mهر سال در روز 7 تیر، گرد هم میاییم تا سوگوار مردان و زنانی باشیم که در اثر حمله شیمیایی به شهر ایرانی سردشت از بین رفتند یا از پیامدهای وحشتناک بعدی آن هم‌چنان در رنجند. نام سردشت، همانند ایپر و حلبچه، با قدرت به جامعه بین‌المللی یادآوری می‌کند که کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جهان تاب آورده نخواهد شد. نه در آن زمان، نه الان و نه هیچ‌گاه دیگر.


در این زمان که به یاد این حمله ویرانگر در سی‌ویک سال پیش هستیم، همبستگی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی را با قربانیانی که با چنین رنجی از دنیا رفتند اعلام می‌کنم و به خانواده‌هایشان تسلیت می‌گویم.


متاسفانه، میراث سردشت مورد اعتنای همگان نیست. امروزه، هم‌چنان شاهد کاربرد مداوم مواد شیمیایی سمی به عنوان سلاح هستیم. دفاع از هنجارهای مورد حمایت کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی نیازمند هشیاری همیشگی است. هر اقدامی که کنوانسیون را نقض کند و هنجار جهانی علیه سلاح‌های شیمیایی را به خطر بیاندازد باید به صورت جهانشمول و با شدیدترین عبارات محکوم گردد.


کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در طول بیست و یک سال، محافظتی بی‌نظیر را برای اکثریت مردان، زنان و کودکان این جهان علیه یک دسته کامل از سلاح‌های کشتار جمعی [سلاح شیمیایی] فراهم کرده است. این که به سلاح‌های شیمیایی اجازه داده شود بدون مشکل به کار روند، این حمایت را تباه کرده، صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.


در پاسخ، جامعه بین‌المللی باید به الزام در خصوص خالی شدن جهان از این سلاح‌های دهشتناک که رنج غیرقابل تفکیک ایجاد می‌کند دوباره متعهد شود. مردم سردشت چیزی غیراز این توقع ندارند و ما نیز باید چنین باشیم. هدف ما باید کوشیدن و رسیدن به جهانی خالی از سلاح‌های شیمیایی برای همیشه و اقدام با روحیه همکاری و همراهی باشد.


آقای احمد اوزومجو، مدیر کل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی


ترجمه فارسی: موزه صلح تهران

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3