بازدید دانشجويان دانشگاه آنژه از موزه صلح تهران

university-of-angersروز چهارشنبه ١ دي ماه ١٣٩٥، گروهي از دانشجويان كارشناسي ارشد رشته‌هاى تاريخ و جامعه‌شناسى دانشگاه آنژه، شهر پی‌دو‌لا‌لوار فرانسه، با همراهي آقاى سيداحمد محيط‌ طباطبايى، رييس ايكوم ايران (كميته جهاني موزه‌ها) از موزه صلح تهران بازديد كردند.

 

 

روز چهارشنبه ١ دي ماه ١٣٩٥، گروهي از دانشجويان كارشناسي ارشد رشته‌هاى تاريخ و جامعه‌شناسى دانشگاه آنژه، شهر پی‌دو‌لا‌لوار فرانسه، با همراهي آقاى سيداحمد محيط‌ طباطبايى، رييس ايكوم ايران (كميته جهاني موزه‌ها) از موزه صلح تهران بازديد كردند.


بعد از این بازدید به راهنمایی راویان داوطلب موزه، و در نشستي با حضور مدير موزه صلح تهران، این دانشجويان ابتدا برداشت خود را از این بازديد و روايت‌هاي راويان بیان كردند و در ادامه سوالاتي پيرامون دیگر فعاليت‌هاي موزه، نحوه عضويت و شركت در كارگاه‌های آموزشی و هم‌چنين چگونگي پذيرش به عنوان كارآموز در موزه صلح تهران مطرح کردند.

 

university-of-angers-f

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3