بازدید از موزه دفاع مقدس خرمشهر

 

بازدید از موزه دفاع مقدس خرمشهر اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و موزه صلح تهران در آغاز سفر خود به استان خوزستان ظهر پنج شنبه 22 دی ماه از موزه دفاع مقدس خرمشهر بازدید نمودند.


khoramshahr-museum

 

 


اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و موزه صلح تهران در آغاز سفر خود به استان خوزستان ظهر پنج شنبه 22 دی ماه از موزه دفاع مقدس خرمشهر بازدید نمودند. این بازدید با تجدید خاطراتی از 8 سال دفاع مقدس همراه بود. ضمنا اینکه راویان موزه خود از رزمندگان مقاومت خرمشهر بودند. moze-khoramshahr

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3