دانسـگاه صلـح اروپـا

 دانشـگاه صلـح اروپـا

دانشـگاه صلـح اروپـا در شهر Stadtschlaining اتریش قرار دارد. این دانشگاه در سال 1990 تاسیس شده و حدود 1000 نفر  دانشجو از سراسر دنیا در این دانشگـاه مشغول به تحصیل هستند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مراجعه کنید :  http://www.epu.ac.at

 

epu