تاریخ شفاهی چیست؟

تاریخ شفاهی چیست؟


این مصاحبه‌ها در قالب یک پروژه تاریخ شفاهی در موزه صلح تهران انجام شده‌اند. امروزه تاریخ شفاهی یکی از روش‌های مطرح و مؤثر برای تاریخ‌نگاری است. روشی که ماده تاریخی  آن در فرآیند مصاحبه فعال به دست می‌آید، سپس در سبک‌ها و قالب‌های متفاوت به جامعه عرضه می‌گردد. تاریخ شفاهی به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه‌ها، شنيده‌ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد. در فرآيند مصاحبه تاريخ شفاهي دو عامل مصاحبه كننده و راوي ارتباطي تنگاتنگ يافته و مصاحبه كننده به عنوان يك شنونده فعال نقشي اساسي ايفاء مي كند تا مصاحبه شونده در فضايي آرام و بي دغدغه به شرح و بسط ديده‌ها و شنيده‌هاي خود بپردازد. گفتمان متقابل مصاحبه گر و راوی با به كار گيري شيوه هاي اصولي و استاندارد مصاحبه تاريخ شفاهي به آشكار شدن زواياي پنهان تاريخ و بازسازي دوباره آن منجر مي شود.

برای کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد تاریخ شفاهی می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید:
http://www.oral-history.ir/
http://www.nlai.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C

You have no rights to post comments