فرم عضویت و راهنمای پر کردن آن

فرم اصلی به صورت فایل پی دی اف و ورد (قابل ویرایش) به همراه راهنمای فارسی آن را با کلیک بر روی هر گزینه دانلود کرده و فرم اصلی را به صورت ایمیل، فکس یا پستی به دبیرخانه موزه صلح ارسال کنید.

فرم عضویت در سازمان شهرداران صلح (PDF)

فرم عضویت در سازمان شهرداران صلح (DOC)

راهنمای پر کردن فرم عضویت