آشنایی با موزه های صلح در سراسر دنیا


آشنایی با موزه های صلح در سراسر دنیا

نویسنده : دکتر کازویو یامانه

تاریخ : Octobr 2008

توضیحات : کمیته برگزارکننده ششمین کنفرانس بین المللی موزه های صلح با همکاری موزه صلح کیوتو ژاپن

museum-for-peace