نشست آموزشی آشنایی با حقوق بین‌الملل بشردوستانه در موزه صلح تهران برگزار شد.

نشست آموزشی آشنایی با حقوق بین‌الملل بشردوستانه  روز شنبه سیزدهم اسفندماه 1401 در موزه صلح تهران برگزار شد. برگزاری این برنامه آموزشی به طور مشترک توسط موزه صلح تهران و کمیته ملی حقوق بشردوستانه، جمعیت هلال احمر انجام پذبرفت.IMG 20230306 111142

مدرسان این برنامه یکی از اساتید حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرکل حقوق بین الملل وزارت امور خارجه و مشاور حقوقی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ - دفتر تهران بودند

این رویداد در راستای برنامه‌های موزه صلح تهران برای گسترش آگاهی در مورد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و آگاهی‌بخشی عمومی در مورد پیامدهای جنگ و خشونت به منظور ترویج فرهنگ صلح بود.

در ماه‌های آینده جلسات آموزشی و کارگاه‌های بیشتری با همین موضوع در موزه صلح تهران برگزار خواهد شد که از راههای ارتباطی موزه به آگاهی شما خواهد رسید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3