برگزاری اولین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح در شیراز

hfpاولین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح از تاریخ ۲۲ آبان لغایت ۲۵ آبان با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همکاری سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با سلامت در ایران و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موزه صلح تهران برگزار شد.
در حاشیه این کنگره بین‌المللی، نمایشگاهی از آثار و آسیب‌های حملات شیمیایی عراق علیه ایران در دوران هشت‌ساله‌ جنگ تحمیلی توسط راویان جانباز شیمیایی و داوطلبان موزه صلح تهران برپا شد.

 

اولین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح از تاریخ ۲۲ آبان لغایت ۲۵ آبان با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همکاری سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با سلامت در ایران و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موزه صلح تهران برگزار شد.

 


در حاشیه این کنگره بین‌المللی، نمایشگاهی از آثار و آسیب‌های حملات شیمیایی عراق علیه ایران در دوران هشت‌ساله‌ جنگ تحمیلی توسط راویان جانباز شیمیایی و داوطلبان موزه صلح تهران برپا شد.


همچنین سازمان پزشکان با مسئولیت اجتماعی ایران "IRPSR" مشارکت همکاران خود در کشور آلمان، سوئد و هند از سازمان بین‌المللی پزشکان مخالف جنگ‌های هسته‌ای و کمپین بین‌المللی "ICAN" به برگزاری پانل نقش سازمان‌های غیردولتی در سلامت برای صلح پرداختند و در پایان مدال صلح نوبل که در سال ۲۰۱۷ توسط "ICAN" به‌دست‌آمده در اختیار نمایندگان ایرانی و فعالان موزه صلح تهران قرار گرفت و تمامی شرکت‌کنندگان با این مدال عکسی به یادگار برای ثبت در آلبوم افتخارات کشور عزیزمان، ایران گرفتند.


در روز سوم کنگره پانل تخصصی عوارض جنگ بر سلامت ایرانیان توسط پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان JMERC و با حضور تنی چند از جانبازان شیمیایی کشورمان برگزار شد. در این پانل موارد مختلف آسیب‌های جنگ بر سلامت با ارائه آخرین پژوهش‌های انجام شده موردبررسی قرار گرفت.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3