خبرنامه ماه ژوئن شهرداران صلح منتشر شد، تعداد شهرهای ایرانی عضو سازمان از 1000 شهر گذشت

Mayors-for-Peaceخبرنامه ماه ژوئن شهرداران صلح منتشر شد. بخشی از این خبرنامه به این اختصاص دارد که تعداد شهرهای ایرانی عضو سازمان شهرداران صلح از مرز 1000 شهر گذشته است.

در متن خبرنامه آمده است: « تا اول ماه ژوئن، سال ۲۰۱۸، تعداد شهرهای عضو ایرانی به ۱۰۰۳ شهر رسید. این رکورد با تلاش‌های مداوم کارکنان و داوطلبان موزه صلح تهران حاصل شده است، که به طور مستمر با شهرهای غیرعضو ایرانی تماس گرفته، از آن‌ها دعوت کرده اند که به سازمان شهرداران صلح بپیوندند. شهر تهران از سال ۲۰۱۷ یک شهر راهبر بوده است و دبیرخانه ایرانی سازمان شهرداران صلح در موزه صلح تهران مستقر است. ایران اکنون دومین کشور بعد از ژاپن، از نظر تعداد شهرهای عضو سازمان در جهان است.

 

Mayors-for-Peaceخبرنامه ماه ژوئن شهرداران صلح منتشر شد. بخشی از این خبرنامه به این اختصاص دارد که تعداد شهرهای ایرانی عضو سازمان شهرداران صلح از مرز 1000 شهر گذشته است.

 

در متن خبرنامه آمده است: « تا اول ماه ژوئن، سال ۲۰۱۸، تعداد شهرهای عضو ایرانی به ۱۰۰۳ شهر رسید. این رکورد با تلاش‌های مداوم کارکنان و داوطلبان موزه صلح تهران حاصل شده است، که به طور مستمر با شهرهای غیرعضو ایرانی تماس گرفته، از آن‌ها دعوت کرده اند که به سازمان شهرداران صلح بپیوندند. شهر تهران از سال ۲۰۱۷ یک شهر راهبر بوده است و دبیرخانه ایرانی سازمان شهرداران صلح در موزه صلح تهران مستقر است. ایران اکنون دومین کشور بعد از ژاپن، از نظر تعداد شهرهای عضو سازمان در جهان است.


دبیرخانه ایرانی سازمان شهرداران صلح خواهان پیوستن شهرهای ایرانی باقی‌مانده غیرعضو در سازمان است و هم‌چنین تلاش دارد که فعالیت‌های شبکه سازمان شهرداران صلح ایرانی را افزایش دهد.»

 

دیگر عناوین خبر نامه ماه ژوئن سال ۲۰۱۸:
• حضور رییس شهرداران صلح در نشست سالیانه شهرداران ایالت متحده
• تصویب قطع نامه جدید برای خلع سلاح های هسته‌ای در کنفرانس شهرداران ایالات متحده
• نامه سرگشاده‌ای با امضا شهرداران صلح که به رهبران کنفرانس G7 تقدیم شد
• همکاری شهرداران‌ صلح در امضا کمپین «درخواست هیباکوشا»
• پیام شمارش معکوس در ۱۰۰ روز باقی مانده به روز جهانی صلح
• گزارش دهمین کنفرانس اجرایی شهرداران صلح
• درخواست پرداخت حق عضويت شهرداران صلح
• فعاليت‌های شهرهای عضو
• اخبار مربوط به صلح از شهر هیروشیما
• در خواست برای بالا بردن فعالیت‌های اعضا طبق برنامه عملیاتی جدید ( ۲۰۲۰-۲۰۱۷(
• ملاقات‌های رییس شهرداران صلح در ماه اخیر
• افزایش شهرهای عضو سازمان به ۷۵۹۵ شهر در ۱۶۳ کشور

 

گزارش بیشتر را می توانید در این لینک ببینید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3