تعطیلی موزه صلح تهران به دلیل برگزاری دوره آموزش میانجیگری

Closeبا توجه به برگزاری مرحله نخست دوره «آموزش میانجیگری» در موزه صلح تهران، این موزه در تاریخ شنبه  و یک‌شنبه 2 و 3 تیرماه 1397 تعطیل خواهد بود.

زمان بازدید بعد از تعطیلی به صورت روال عادی هفته‌های جاری، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 13:00 ظهر و ساعت 14:30 تا 17 بعد از ظهر در نیمه اول سال و ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر و ساعت 14:00 تا 17 در نیمه دوم سال است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3