بازدید سردبیر بخش بین‌الملل مجله «ساینس» از موزه صلح تهران

Richard-Stone-timآقای ریچارد استون، سردبیر بخش بین‌الملل مجله علمی «ساینس»، روز ۲۷ مهر ۱۳۹۶ از موزه صلح تهران بازدید کردند. این بازدید بخشی از برنامه ایشان برای آشنایی با پیامدهای سلاح‌های شیمیایی بر سلامت انسان، پژوهش‌های انجام شده در این حوزه در کشورمان و زندگی جانبازان شیمیایی ایرانی بوده است. آقای استون، پیش از بازدید از موزه، جلساتی در دانشگاه شاهد و بیمارستان ساسان با پزشکان و پژوهشگران برجسته ایرانی داشتند و با نتایج پژوهش‌های آنان آشنا شدند.

 

Richard-Stone-timآقای ریچارد استون، سردبیر بخش بین‌الملل مجله علمی «ساینس»، روز ۲۷ مهر ۱۳۹۶ از موزه صلح تهران بازدید کردند. این بازدید بخشی از برنامه ایشان برای آشنایی با پیامدهای سلاح‌های شیمیایی بر سلامت انسان، پژوهش‌های انجام شده در این حوزه در کشورمان و زندگی جانبازان شیمیایی ایرانی بوده است. آقای استون، پیش از بازدید از موزه، جلساتی در دانشگاه شاهد و بیمارستان ساسان با پزشکان و پژوهشگران برجسته ایرانی داشتند و با نتایج پژوهش‌های آنان آشنا شدند.


در پی این بازدیدها، روز ۵ ژانویه ۲۰۱۸، مقاله ایشان با عنوان شهدای شیمیایی در مجله ساینس به چاپ رسید. برای مطالعه نسخه الکترونیک این مقاله اینجا و برای مشاهده ویدئو ایشان با عنوان«در جست‌وجوی پاسخ برای قربانیان ایرانی سلاح‌های شیمیایی - پیش از آن‌که دیر شود» لطفا اینجا کلیک کنید.

Richard-Stone

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3