برگزارى اولين دوره آموزشى «صلح در فضای مجازی»

Cyberspace-news-timاولین دوره آموزش همگانی سواد فضای مجازى با رویکرد روانشناسی سایبری به همت مرکز ارتقاء سواد فضای مجازی و کلینیک سلامت ذهن سازمان فضای مجازی سراج و موزه صلح تهران روز پنجشنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ در موزه صلح برگزار شد.

اين دوره آموزشى با عنوان «صلح در فضای مجازی» به ارائه راهکارهایی برای مقابله با آسیب‌های روانی ناشی از مواجهه نادرست با فضای مجازی و همچنين با هدف بهبود روابط بین فردی و ارتقاء توانایی مدیریت رفتار، احساسات و هیجانات در فضای مجازی طراحی‌شده است.

 

 

 

اولین دوره آموزش همگانی سواد فضای مجازى با رویکرد روانشناسی سایبری به همت مرکز ارتقاء سواد فضای مجازی و کلینیک سلامت ذهن سازمان فضای مجازی سراج و موزه صلح تهران روز پنجشنبه ٩ شهريور ١٣٩٦ در موزه صلح برگزار شد.

 

اين دوره آموزشى با عنوان «صلح در فضای مجازی» به ارائه راهکارهایی برای مقابله با آسیب‌های روانی ناشی از مواجهه نادرست با فضای مجازی و همچنين با هدف بهبود روابط بین فردی و ارتقاء توانایی مدیریت رفتار، احساسات و هیجانات در فضای مجازی طراحی‌شده است.

Cyberspace-news

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3