بازدید اعضای تیم رهبری موسسه «ابتکار مدیریت بحران» از موزه صلح

CMI-news-tim-2017روز سه‌شنبه 7 شهریور 1396، سه عضو از تیم رهبری موسسه ابتکار مدیریت بحران CMI، شامل خانم توجا تالویتی، مدیر اجرایی؛ ویل برومر، مدیر برنامه‌های CMI و مروان الکرشکی، رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا؛ در موزه صلح تهران حضور یافته و ضمن بازدید و آشنایی با موزه صلح و فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی آن، که توسط راویان و داوطلبان موزه ارائه شد، به بیان نظرات خود در این مورد پرداختند.

روز سه‌شنبه 7 شهریور 1396، سه عضو از تیم رهبری موسسه ابتکار مدیریت بحران CMI، شامل خانم توجا تالویتی، مدیر اجرایی؛ ویل برومر، مدیر برنامه‌های CMI و مروان الکرشکی، رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا؛ در موزه صلح تهران حضور یافته و ضمن بازدید و آشنایی با موزه صلح و فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی آن، که توسط راویان و داوطلبان موزه ارائه شد، به بیان نظرات خود در این مورد پرداختند.

 

موسسه ابتکار در مدیریت بحران، یک سازمان مستقل فنلاندی است که تلاش می‌کند تا از طریق گفتگوی غیررسمی و میانجیگری، از درگیری‌های خشونت‌آمیز جلوگیری و به حل‌وفصل آن‌ها کمک نماید. از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که این موسسه فعال است می‌توان به یمن، عراق، لیبی و فلسطین اشاره کرد.

 

CMI-news-2017

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3