مدرسه تابستانه منطقه‌ای در موزه صلح تهران برگزار شد

summer-schol«مدرسه تابستانه جوانان؛ گفت‌وگو و صلح‌سازی» در تاریخ سه‌شنبه 28 شهریور تا شنبه 1 مهر در موزه صلح تهران برگزار شد.
این دوره که شرکت‌کنندگانی از 8 کشور منطقه: عراق، افغانستان، سوریه، فلسطین، یمن، پاکستان، لبنان و ایران در آن حضور داشتند با همکاری بنیاد برگهوف و با محتوای صلح، درگیری و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی طراحی و اجرا شد.

 

summer-schol«مدرسه تابستانه جوانان؛ گفت‌وگو و صلح‌سازی» در تاریخ سه‌شنبه 28 شهریور تا شنبه 1 مهر در موزه صلح تهران برگزار شد.

 


این دوره که شرکت‌کنندگانی از 8 کشور منطقه: عراق، افغانستان، سوریه، فلسطین، یمن، پاکستان، لبنان و ایران در آن حضور داشتند با همکاری بنیاد برگهوف و با محتوای صلح، درگیری و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی طراحی و اجرا شد. 


این برنامه پنج روزه كه مقدمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات بنیادین در زمینه برقراری صلح بر اساس تعاملات فرهنگی بود، بر اساس الگوی تدریس علمی در حوزه مطالعات صلح طراحی شده و با هدف ایجاد فرصتی جهت گفت‌وگو و ارتباط میان جوانان منطقه ارائه ‌شد. برنامه درسی این کارگاه به‌طور مشترک و با همکاری دو گروه ایرانی و آلمانی در موزه صلح تهران و بنیاد برگهوف تهیه شده بود و به بررسی مفاهیم صلح، درگیری و تحول درگیری، گفت‌و‌گو و ارتباطات میان‌فرهنگی می‌پرداخت. شیوه برگزاری این کارگاه به صورت مشارکتی و با حضور تسهیل‌گر بود.

 

طی این برنامه، شرکت‌کنندگان نحوه تعامل با افکار و سلایق متفاوت را بررسی کرده و با شبیه‌سازی موقعیت‌های گوناگون سعی در برقراری فضای مناسب جهت همزیستی مسالمت‌آمیز با در نظر گرفتن منافع و ارزش‌های همه گروه‌ها داشتند.


شرکت در مراسم روز جهانی صلح و دو سخنرانی علمی با حضور اساتید دانشگاه‌های اتریش و آلمان از بخش‌های دیگر این برنامه بود.

 

شرکت‌کنندگان این دوره، دانش‌آموختگان رشته‌های گوناگون بودند که در کشور ایران مشغول به تحصیل هستند.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3