فهرست مطالب

 

عنوان کتاب : سم شناسی و درمان عوامل جنگ شیمیایی

نویسندگان : دکتر تیموتی مارس ، رابرت ماینارد ، فردریک سایدل

مترجم : -

انتشارات : سال انتشار 2007

شابک : 5-01359-470-0-978 

توضیحات:  
chemical-warfare-agents-toxicology-and-treatment