فهرست مطالب


عنوان کتاب : صدای سکوت

نویسنده : احمد ناطقی

انتشارات : سرا سیمرغ سحر 1388

شابک :4-1-91234-600-978

توضیحات : "صدای سکوت" مجموعه 150 قطعه عکس از 2 مقطع زمانی فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه در اسفندماه 1366 و محله‌های این شهر را در 21 سال پس از فاجعه، دربر دارد. کتاب حاضر  مصور و به 3 زبان کردی فارسی و انگلیسی می باشد.
sedaye-sokot