فهرست مطالب

بازدید معاون دبیرکل سازمان ملل از موزه صلح تهران

walry-amoosخانم والری آموس معاون دبیرکل سازمان ملل و هیئت همراه روز دوشنبه 25 شهریورماه از موزه صلح تهران بازدید کرد.

پس از این بازدید، خانم آموس و همراهان در جلسه ای با حضور جمعی از مصدومان شیمیایی و داوطلبان عضو موزه صلح تهران ضمن آشنایی با فعالیتهای موزه صلح، با پیامدهای سلاحهای شیمیایی و عوارض دراز مدت آن بر سلامت قربانیان آشنا شدند.

در این گفتگوی صمیمی، مصدومان شیمیایی نگرانی خود را از اخبار کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه ابراز داشتند و از سازمان ملل خواستند در زمینه خلع سلاح جهانی اقدامات موثرتری انجام دهد، آنان همچنین آمادگی خود را برای کمک به سازمان ملل در ترویج فرهنگ صلح اعلام کردند.

خانم والری آموس نیز ضمن ابراز خشنودی از آشنا شدن با فعالیتهای موزه صلح تهران در زمینه ترویج فرهنگ صلح و آشنا کردن مردم با پیامدهای جنگها،  از شنیدن درد و رنج ناشی از عوارض سلاحهای شیمیایی ابراز تاثر کرد و اعلام داشت سازمان ملل تمام توان خود را برای جلوگیری از تکرار این فجایع و کمک به قربانیان به کار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است خانم آموس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور کمکهای بشردوستانه است که برای ملاقات با مسئولان کشورمان به ایران سفر کرده است.

a

b

c

d

e

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3