وبینار «سلاح‌های کشتار جمعی: ممنوعیت جهانی» برگزار شد

«سلاح‌های کشتار جمعی: ممنوعیت جهانی»، دومین وبینار از سری وبینارهای ماهانه موزه صلح تهران، برگزار شد.

دومین وبینار از سری وبینارهای موزه صلح تهران روز یکشنبه، هفتم شهریور ماه سال 1400 از ساعت 17 تا 18:15 در بستر زوم و هم‌زمان با روز بین‌المللی منع آزمایش‌هاي هسته‌اي برگزار گردید. این وبینار با عنوان «سلاح‌هاي کشتار جمعی: ممنوعیت جهانی» با اجراي خانم سحر تفرشی، داوطلب موزه صلح تهران و با همکاري ایکوم (شوراي بین‌المللی موزه‌ها- دبیرخانه ایران) و مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداري تهران برگزار شد.

مهمان نخست وبینار، دکتر همایون حبیبی عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه با موضوع حقوق بین‌الملل حاکم بر سلاح‌هاي کشتار جمعی به صحبت پرداختند. ایشان ابتدا توضیح دادند که سلاح‌های کشتار جمعی سلاح‌هایی هستند که گستره تخریبشان براي بشر قابل قبول نیست. این سلاح‌ها منجر به رنج غیرضروری می‌شوند و نمی‌توانند بین اهداف خود از جمله نظامی و غیرنظامی تفکیک کنند. ایشان توضیح دادند که انواع سلاح‌های کشتار جمعی عبارتند از: سلاح‌هاي شیمیایی؛ سلاح‌هاي بیولوژیک و سلاح‌هاي هسته‌ای. صحبت‌های دکتر حبیبی با اشاره به جنبه‌هاي حقوقی سلاح‌هاي کشتار جمعی و اشاره به معاهدات مرتبط از جمله کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی پایان یافت.

در بخش دوم دکتر شهریار خاطري پزشک و متخصص سم‌شناسی و کارشناس ارشد پیشین سازمان منع سلاح‌هاي شیمیایی سخنرانی خود را با موضوع پیامدهاي انسانی سلاح‌هاي کشتار جمعی آغاز نمودند. ایشان آثار کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی را شرح دادند و با اشاره به حمله غیرنظامی به شهر سردشت ایران و بمباران شیمیایی شهر حلبچه عراق در خصوص عوارض مخرب و خطرناك خردل، سارین و تابون به عنوان عوامل شیمیایی صحبت کردند.

در بخش بعد آقاي اسداالله محمدي، جانباز شیمیایی 70 درصد و عضو انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و راوي داوطلب موزه صلح تهران، تجربیات و شرح مختصري از سرگذشت خود به عنوان یک جانباز شیمیایی را ارائه دادند. ایشان توضیح دادند که در سال 1365در شلمچه در معرض گاز خردل گوگردی قرارگرفتند و از ناحیه ریه، چشم و پوست دچار آسیب شدیدی شدند. ایشان شرح دادند که به دلیل عوارض تنفسی، در حال حاضر یک استنت فلزی در مجازی تنفسی‌شان قرار دارد. آقای محمدی سپس از فعالیت‌های داوطلبانه خود در موزه صلح تهران در راستای گسترش آگاهی در حوزه پیامدهای سلاح‌های کشتار جمعی و گسترش فرهنگ صلح سخن گفتند.

در بخش پایانی، خانم سحر حسنی، کارآموز موزه صلح تهران به معرفی موزه یادمان صلح هیروشیما پرداختند. ایشان در اهداف موزه و قسمت‌هاي مختلف موزه صحبت کردند. این موزه با نمایش متعلقات به جا مانده از قربانیان و آثار باقیمانده از بمباران و اظهارات بازماندگان و دیگر موارد مربوط به بمباران اتمی هیروشیما، ماهیت غیرانسانی و وحشت ناشی از کاربرد این سلاح‌ها علیه انسان و محیط زیست را نمایش می‌دهد.

وبینارهای ماهانه موزه صلح تهران که یکشنبه‌های اول هر ماه برگزار خواهند شد به بررسی ابعاد مختلف صلح و هم‌چنین سناریوی موزه صلح تهران (ترویج فرهنگ صلح از طریق نمایش پیامدهای جنگ) خواهند پرداخت. هدف از این وبینارها، ‌آشنایی مخاطبان با مفاهیم مرتبط با حوزه صلح و هم‌چنین ارتباط این مفاهیم با موزه صلح تهران است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3