کارگاه آموزش مفهوم صلح در موسسه رعدالغدیر برگزار شد

     

روز پنجشنبه ۳ مهرماه ۹۸ به مناسبت روز جهانی صلح، کارگاه آموزشی صلح با هدف آموزش حقوق شهروندی و  با محوریت صلح با خویشتن، پذیرش  و تفهیم تفاوت ناتوانی و توانایی‌های متفاوت با همکاری موسسه‌ی مربیان صلح و موزه صلح تهران در موسسه نیکوکاری رعدالغدیر برگزار شد.
در بخش اول مددجویان به معارفه خود پرداخته و علایق و احساسات خود را با دوستانشان سهیم شدند و در همین بین تلاش کردند تا به کشف تفاوت‌ها و شباهت‌های خود با دوستانشان بپردازند
.

در بخش دوم مفاهیم “صلح درونی با خویشتن” و “درک لحظه‌ی اکنون” با زبانی رسا برای مددجویان تشریح شد
.
در ادامه به منظور تفکیک و تمییز ناتوانی و توانایی‌های متفاوت، مربیان کارگاه با طرح این پرسش که تفاوت فرد دارای معلولیت و فرد ناتوان در چیست؟ با مشارکت فعال مددجویان در بحث، به بیان خصوصیات افراد ناتوان و افرادی با توانایی‌های متفاوت پرداختند
.
به منظور تعامل هر چه بیشتر مددجویان با یکدیگر در کارگاه، مربیان با توزیع برگه‌هایی اقدام به نظرسنجی گروهی در خصوص جنبه‌های رفتاری مثبت و منفی افراد نمودند
.

در ادامه به جمع‌بندی انواع رفتارهای اطرافیان در برخورد با افراد دارای معلولیت پرداخته شد و رفتارهایی مانند، بی‌تفاوتی، ترحم، حمایت، عدم درک، عذرخواهی و… مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در خاتمه کارگاه نیز با مشارکت مددجویان حاضر در کارگاه و به منظور آموزش حقوق شهروندی و درک هر چه بهتر رفتارهای مناسب در مواجهه با افراد دارای معلولیت و بر اساس سناریوهای تدوین شده توسط تسهیلگران، نمایشی توسط مددجویان اجرا و مددجویان به ایفای نقش پرداختند
.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3