صلح خوانی

معرفی کتاب «جنگ تمام شد»

تصویر معرفی کتاب جنگ تمام شد

 

 

 

 

عنوان کتاب: جنگ تمام شد

نویسنده: دیوید آلموند

مترجم: شهلا انتظاریان

ناشر: ایران‌بان

تاریخ انتشار: 1398

نوبت انتشار: دوم

تعداد صفحات: 124

موضوع اصلی کتاب: تلاش پسرک برای یافتن جواب این پرسش که «جنگ کی تمام می‌شود؟»

 

 

 

این کتاب به ما چه می‌گوید؟ «جنگ تمام شد» اثری جدید از دیوید آلموند است که به مناسب یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول انتشار یافته؛ او نویسنده‌ای‌ نام آشنا در جهان است که برنده‌ جوایز بسیار مهم ادبیات کودک، ‌از جمله جایزه‌ ارزنده‌ اندرسن شده ‌است. آلموند در این داستانِ لطیف با نگاهی نو، به جنگی می‌پردازد که اگرچه یک قرن از آن گذشته، اما هنوز آثار آن باقی است. موضوعی که فقط به جنگِ صد سال پیش خلاصه نمی‌شود، بلکه امروزه نیز با وجود جنگ افزارهای سراسر دنیا، نگرانی به وقوع پیوستنِ دوباره آن وجود دارد. آلموند در این اثر مخالفت خود با جنگ و تلاش برای برقراری صلح را از زبان کودکی روایت کرده که مادرش در کارخانه مهمات‌سازی کار می‌کند و پدرش در مرزهای بیگانه مشغول جنگ است، در مدرسه دشمنی و جنگ را به او می‌آموزند، در جامعه افراد صلح‌طلب را به بند می‌کشند و همه از وحشت اتهام به خیانت، حاضر نیستند آشکارا با جنگ یا جنگ‌افروزان مخالفت کنند. اما جان، راوی این قصه، جسارت می‌یابد که برای گرفتن پاسخ سؤال خود، در چراییِ ضرورت جنگ، حرکتی برخلاف جامعه داشته باشد. آلموند در این اثرِ به غایت لطیف، ساده، عاطفی و ملموس، با نشانه‌ها و نمادهایی عمیق موضوعی را مطرح و داستانی را خلق می‌کند که محدود به زمان و مکان خاصی نیست.                                                                            

واژگان کلیدی: جنگ جهانی اول، صلح، دوستی،کارخانه مهمات‌سازی، گلوله، کبوتر، گل نسترن

صلح‌خوان: خانم فرحناز عطاریان

-         عنوان کتاب: جنگ تمام شد

-         نویسنده: دیوید آلموند

-         مترجم: شهلا انتظاریان

-         ناشر: ایران‌بان

-         تاریخ انتشار: 1398

-         نوبت انتشار: دوم

-         تعداد صفحات: 124

o       موضوع اصلی کتاب: تلاش پسرک برای یافتن جواب این پرسش که «جنگ کی تمام می‌شود؟»

چرا باید این کتاب را خواند؟

«جنگ تمام شد» اثری جدید از دیوید آلموند است که به مناسب یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول انتشار یافته؛ او نویسنده‌ای‌ نام آشنا در جهان است که برنده‌ جوایز بسیار مهم ادبیات کودک، ‌از جمله جایزه‌ ارزنده‌ اندرسن شده ‌است. آلموند در این داستانِ لطیف با نگاهی نو، به جنگی می‌پردازد که اگرچه یک قرن از آن گذشته، اما هنوز آثار آن باقی است. موضوعی که فقط به جنگِ صد سال پیش خلاصه نمی‌شود، بلکه امروزه نیز با وجود جنگ افزارهای سراسر دنیا، نگرانی به وقوع پیوستنِ دوباره آن وجود دارد. آلموند در این اثر مخالفت خود با جنگ و تلاش برای برقراری صلح را از زبان کودکی روایت کرده که مادرش در کارخانه مهمات‌سازی کار می‌کند و پدرش در مرزهای بیگانه مشغول جنگ است، در مدرسه دشمنی و جنگ را به او می‌آموزند، در جامعه افراد صلح‌طلب را به بند می‌کشند و همه از وحشت اتهام به خیانت، حاضر نیستند آشکارا با جنگ یا جنگ‌افروزان مخالفت کنند. اما جان، راوی این قصه، جسارت می‌یابد که برای گرفتن پاسخ سؤال خود، در چراییِ ضرورت جنگ، حرکتی برخلاف جامعه داشته باشد. آلموند در این اثرِ به غایت لطیف، ساده، عاطفی و ملموس، با نشانه‌ها و نمادهایی عمیق موضوعی را مطرح و داستانی را خلق می‌کند که محدود به زمان و مکان خاصی نیست.

 

                                                                              

واژگان کلیدی: جنگ جهانی اول، صلح، دوستی،کارخانه مهمات‌سازی، گلوله، کبوتر، گل نسترن