مراسم رونمايي از كتاب «جنگ تمام شد» و تقدير از شركت كنندگان مسابقه بين المللي نقاشي «شهر صلح آميز ٢٠١٨»

اين برنامه با همكاري بخش كودك موزه صلح تهران، دبيرخانه ايراني شهرداران صلح، نشر ايران بان و موزه مجازي هنر كودك روز چهارشنبه ١٣ شهريور ماه ١٣٩٨ از ساعت ١٤:٣٠ الي ١٦:٣٠ در موزه صلح تهران برگزار خواهد شد.

نويسنده كتاب جنگ تمام شد، تلاش برای برقراری صلح را از زبان کودکی روایت کرده که مادرش در کارخانه مهمات‌سازی کار می‌کند و پدرش در مرزهای بیگانه مشغول جنگ است.

 

در اين برنامه از شركت كنندگان مسابقه بين المللي نقاشي "شهر صلح آميز ٢٠١٨" كه توسط سازمان شهرداران صلح ژاپن برگزار شد نيز تقدير بعمل خواهد آمد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3