گرامیداشت روز جهانی صلح توسط موزه صلح تهران در فرهنگسرای اندیشه 1394/06/25