بازدید خانواده‌های جان باختگان بمباران شیمیایی حلبچه از موزه صلح تهران 1392/12/06