گرامیداشت روز جهانی صلح در موزه صلح تهران 1395/06/28