مراسم روز ملی قربانیان سلاح‌های شیمیایی در موزه صلح تهران 1395/04/08