عنوان کتاب : آسیب بدنی در جنگ خردل گوگردی

نویسنده : دکتر حسین الیاسی

مترجم :

انتشارات : مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی 1372

ISBN :    

توضیحات:                 
asibe-badani-dar-jange-khardal