عنوان کتاب : بویی نا آشنا

نویسنده :حسین محمدیان

مترجم : -

انتشارات : عابد

شابک : 0-028-364-964

توضیحات : بوی نا آشنا، تشريح ابعاد فاجعه انساني و بيان مستند وقايعي است كه منجر به شهادت صدها انسان بي گناه و مجروحيت و آوارگي هزاران نفر در شهر سردشت گرديده است.
Boei-na-ashna