عنوان کتاب : حقایق انکار شده (Denied truths)

نویسنده : دکتر شهریار خاطری

انتشارات : ریاست جمهوری ، مرکز امور زنان و خانواده 1387

شابک : 0-13-5201-600-978   

توضیحات : كتاب حقايق انكار شده، تشريح سرنوشت زنان آسيب‌ديده از حملات شيميايي عراق در دوران جنگ تحميلي است و بيشتر اين افراد، ساكن مناطق مرزي ايران مانند ‌سردشت،‌بانه، مريوان و كرمانشاه بوده‌اند. این کتاب به زبان انگلیسی می باشد.  
dened-truths