عنوان کتاب : زخم التیام نیافته

نویسنده : دکتر شهریار خاطری

انتشارات : آفتاب گرافیک 1389

شابک : 9-28-8983-964-978   

توضیحات : زخم التیام نیافته با مقدمه ای به نام" تولد جنگ شیمیایی" آغاز می شود و به تاریخچه مبسوط و آمار قربانیان سلاح های شیمیایی از آغاز جنگ های شیمیایی در جهان می پردازد و پس از آن آمار شهدا و مصدومین شمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود.
zakhme-eltiam-nayafte