سفر رئیس و گروهی از اعضای انجمن کمک های بشردوستانه هیروشیما (MOCT) به ایران

MOCT2رئيس انجمن كمكهاي بشردوستانه هيروشيما به همراه تعدادي از اعضاي اين انجمن 20 تا 24 مهرماه 1392 به ایران سفر کردند.

خانم دکتر شيزوكو سويا و برخي از اعضاي اين انجمن كه براي حضور در جشن دهمين سالگرد ارتباط مردمي بين مصدومين شيميايي ايران با قربانيان بمباران هيروشيما به تهران سفر كرده بودند، در طول 5 روز حضور در ایران، مهمان موزۀ صلح تهران بودند و در جلسه‌های متعددی پیرامون ادامۀ این ارتباط 10 ساله با موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی (که بنیان‌گذار موزه صلح تهران است) به بحث و تبادل نظر پرداختند و با گروهی از جانبازان شیمیایی ساکن تهران و همدان ملاقات کردند.

اين انجمن مردمي از ۱۰ سال پيش همه ساله در مراسم روز ملي مبارزه با سلاح‌هاي شيميايي در ايران شركت كرده و در مراسم سالروز بمباران اتمي هيروشيما از جانبازان شيميايي ايران براي حضور در مراسمي در هيروشيما دعوت مي‌کند.