برندگان مسابقه داستان نویسی 55 کلمه‌ای با موضوع صلح

short-story2013موزه صلح تهران و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران شهریور ماه 1392، مسابقه داستان نویسی 55 کلمه‌ای با موضوع صلح به مناسبت روز و هفته جهانی صلح برگزار کردند. در همین راستا، داستانک‌هایی در سه ردۀ سنی (کودک: 7 تا 12 سال، نوجوان: 13 تا 17 سال و جوان: 18 تا 34 سال) به موزه صلح تهران رسید.

از میان داستان‌های دریافتی، هیئت داوران این مسابقه، متشکل از خانم مژگان عطااللهی، آقای علی دهباشی و آقای دکتر حبیب احمدزاده، داستان‌های برگزیده را انتخاب کردند و روز پنجشنبه 11 مهر 1392، در مراسمی مشترک که توسط موزه صلح تهران و دفتر منطقه‌ای یونسکو با مشارکت حوزه هنری برگزار شد، داستان‌های برگزیده اعلام شدند.

 

short-story2013موزه صلح تهران و دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران شهریور ماه 1392، مسابقه داستان نویسی 55 کلمه‌ای با موضوع صلح به مناسبت روز و هفته جهانی صلح برگزار کردند. در همین راستا، داستانک‌هایی در سه ردۀ سنی (کودک: 7 تا 12 سال، نوجوان: 13 تا 17 سال و جوان: 18 تا 34 سال) به موزه صلح تهران رسید.

از میان داستان‌های دریافتی، هیئت داوران این مسابقه، متشکل از خانم مژگان عطااللهی، آقای علی دهباشی و آقای دکتر حبیب احمدزاده، داستان‌های برگزیده را انتخاب کردند و روز پنجشنبه 11 مهر 1392، در مراسمی مشترک که توسط موزه صلح تهران و دفتر منطقه‌ای یونسکو با مشارکت حوزه هنری برگزار شد، داستان‌های برگزیده اعلام شدند.

برگزیدگان این مسابقه به شرح زیر هستند:

در ردۀ سنی کودکان، با اکثریت آرا، خانم پرنیان مشاکی، 7 ساله از تهران با داستان "لانۀ مورچه‌ها"

در ردۀ سنی نوجوانان، با اکثریت آرا، خانم فاطمه حاتمی، 16 ساله از بابل با داستان "اسم داداشم"

در ردۀ سنی جوانان، با اکثریت آرا، خانم زینب ولی، 28 ساله از سمنان با داستان "جنگ"

برای خواندن داستان‌های برگزیدۀ داوران اینجا را کلیک کنید.

IMG 2863

IMG 2870