بازدید نماینده "مؤسسه بین‌المللی صلح از طریق گردشگری" از موزه صلح تهران

بازدید دکتر فابیون از موزه صلح تهران-S17-02-1398

 صبح روز سه­‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 دکتر فابیو کاربون به همراه آقای مجتبی عبادی فتح، مسؤول امور بین­‌الملل موزه دفاع مقدس، از موزه صلح تهران بازدید کردند. تور موزه به همراه توضیحات مبسوط آقای تقی‌پورمقدم، مدیر اجرایی موزه و ترجمه همزمان توسط یکی از کارآموزان موزه صورت گرفت. توضیحات بخش دوم موزه توسط آقای محمدی یکی از راویان قربانی سلاح شیمیایی موزه صلح تهران خدمت ایشان ارائه گردید.

بازدید نماینده "مؤسسه بین­‌المللی صلح از طریق گردشگری" از موزه صلح تهران

صبح روز سه­‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 دکتر فابیو کاربون به همراه آقای مجتبی عبادی فتح، مسؤول امور بین­‌الملل موزه دفاع مقدس، از موزه صلح تهران بازدید کردند. تور موزه به همراه توضیحات مبسوط آقای تقی‌پورمقدم، مدیر اجرایی موزه و ترجمه همزمان توسط یکی از کارآموزان موزه صورت گرفت. توضیحات بخش دوم موزه توسط آقای محمدی یکی از راویان قربانی سلاح شیمیایی موزه صلح تهران خدمت ایشان ارائه گردید.

 بازدید دکتر فابیون از موزه صلح تهران2-17-02-1398

در پایان بازدید از موزه و هنگام خواندن پیام اصلی موزه صلح پیرامون چیستی صلح، ایشان همدلی خود را با این پیام ابراز کردند.

 پس از بازدید، ایشان با مسؤول بخش آموزش و مدیر اجرایی موزه جلسه‌­ای برای هم­‌اندیشی داشتند. در این جلسه دکتر کاربون نکاتی را در رابطه با روایت موزه صلح تهران مطرح کردند. در ادامه جلسه، با تأکید بر هدف مشترک "مؤسسه بین­‌المللی صلح از طریق گردشگری" و موزه صلح تهران یعنی "ترویج فرهنگ صلح"، زمینه­‌های همکاری در سه حوزه آموزش، پژوهش و پروژه­‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

 بازدید دکتر فابیون از موزه صلح تهران17-02-1398

«مؤسسه بین‌­المللی صلح از طریق گردشگری» سازمانی غیرانتفاعی است که خود را وقف حمایت از برنامه­‌های سفر و گردشگری در راستای درک بین­‌المللی، همکاری میان ملت­‌ها، ارتقاء کیفیت محیط زیست، تقویت و حفظ میراث فرهنگی، کاهش فقر، آشتی و التیام زخم­‌های پس از درگیری کرده است و تلاش می‌کند از طریق این برنامه‌ها جهانی صلح‌­آمیز و پایدار به ارمغان آورد. دکتر کاربون نماینده ویژه این مؤسسه در ایران هستند.