بازدید شهردار شهر بسطام از موزۀ صلح تهران

محمدعلی یعقوبیان، شهردار شهر بسطام استان سمنان، از موزۀ صلح تهران بازدید کرد. پس از این بازدید که در 30 اردیبهشت‌ماه 94 انجام شد گواهی عضویت این شهر که به‌تازگی به عضویت سازمان بین‌المللی شهرداران صلح درآمده است، توسط تعدادی از جانبازان شیمیایی و داوطلبان موزۀ صلح تهران تحویل شهردار این شهر شد.

یعقوبیان در این دیدار با ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در این شهر، خواستار برگزاری فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در راستای توسعۀ فرهنگ صلح بین موزۀ صلح تهران و شهر بسطام شد.

 

Bastam-1

Bastam-2