بازدید شهردار شهر نقنه از موزۀ صلح تهران

 

مهدی غفاری، شهردار شهر نقنه استان چهارمحال و بختیاری، از موزۀ صلح تهران بازدید کرد. پس از این بازدید که در 29 اردیبهشت‌ماه 94 انجام شد گواهی عضویت این شهر که به‌تازگی به عضویت سازمان بین‌المللی شهرداران صلح درآمده است، توسط تعدادی از جانبازان شیمیایی و داوطلبان موزۀ صلح تهران تحویل شهردار این شهر شد.

غفاری در این روز با اعضای گروه ژاپنی MOCT نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد. وی با اشاره به تفاوت‌های فرهنگی میان ملت‌ها خواهان اتحاد و اشتراک فرهنگی هر چه بیش‌تر بین نمایندگان دو کشور ایران و ژاپن شد.

 

Naghne1

Naghne2

Naghne3