گرامیداشت روز ملی شهدا در موزه صلح تهران 1395/12/22