نمایشگاه "عروسک‌های خاموش" در موزه صلح تهران 1394/03/04